Bildiri Özeti Gönderimi

20. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı için bildiri özetlerinin “Bildiri Özeti Şablonu”nu kullanarak 26 Mart 2021 tarihine kadar ictl20@anadolu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

Sözlü Bildiri (20 dakika sunum + 10 dakika tartışma)

Her katılımcı bir bireysel, bir ortak olmak üzere en fazla iki bildiri gönderebilir. Bildiri özeti 300 sözcüğü geçmemelidir (Kaynakça hariç). Özette çalışmanın amacına, kuramsal çerçevesine, desenine (yöntem, veri toplama ve analiz), başlıca savunusuna, (öngörülen) sonuçlarına ve güncel tartışmalarla ilişkilendirilmesine yer verilmelidir.

Poster Bildiri (10 dakika sunum + 10 dakika tartışma)

Her katılımcı bir bireysel, bir ortak olmak üzere en fazla iki bildiri gönderebilir. Bildiri özeti 300 sözcüğü geçmemelidir (Kaynakça hariç). Özette çalışmanın amacına, kuramsal çerçevesine, desenine (yöntem, veri toplama ve analiz), başlıca savunusuna, (öngörülen) sonuçlarına ve güncel tartışmalarla ilişkilendirilmesine yer verilmelidir.

Yuvarlak Masa (90 dakika)

Yuvarlak Masa toplantılarına dâhil olacak bildiri sayısı ve özetlerin formatı yuvarlak masa düzenleyicisinin sorumluluğundadır. Her toplantı ortak temalı en az 3 çalışmanın sunulduğu oturumdan oluşur. Düzenleyicilerin yuvarlak masanın konusunu içeren ve katılımcıların konularını özetleyen 650 kelimeyi geçmeyen bir özet sunmaları gerekmektedir. Buna ek olarak, her katılımcının ayrı bir özet göndermesi gerekmektedir. Hem yuvarlak masa konusu hem de sunular hakemler tarafından ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

 

Saygılarımızla,

ICTL20 Düzenleme Kurulu