Düzenleme Kurulu

 

ICTL2020 Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. F. Hülya ÖZCAN ÖNDER,   Prof. Dr. İlknur KEÇİK,  Prof. Dr. Ümit Deniz TURAN

           fozcan@anadolu.edu.tr            ikecik@anadolu.edu.tr        udturan@anadolu.edu.tr 

Prof. Dr. Handan KOPKALLI YAVUZ

hyavuz@anadolu.edu.tr

Öğr. Gör. Ayla BALCI

abalci@anadolu.edu.tr

Öğr. Gör. İlknur CİVAN

ilknurcivan@anadolu.edu.tr

Arş. Gör. Merve Nur BOLDAN

mnboldan@anadolu.edu.tr

Arş. Gör. Bayram ÇİBİK

bayramcibik@anadolu.edu.tr

Arş. Gör. Musa TÖMEN

mtomen@anadolu.edu.tr

Öğr. Gör. Samet DENİZ

sametdeniz@anadolu.edu.tr

Arş. Gör. Tuncay KARALIK

tuncaykaralik@anadolu.edu.tr